Andel högutbildade, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 466 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.