Andel högutbildade, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.