Skattesats, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 544 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Svalövs kommun till 31,92 procent, vilket var den 42:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.