Befolkningsökning, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Svalövs kommun den 89:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.