Befolkningsökning, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 544 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Svalövs kommun den 68:e högsta i landet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.