Medelålder, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 276 invånare. Värdet för medelålder är det 43:e lägsta i landet med 40,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.