Invånare i kommunen, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 412 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 126:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.