Invånare i kommunen, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 276 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 125 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.