Invånare i kommunen, Svalöv

Svalövs kommun ligger i Skåne län och har 14 466 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 127:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.