Kommunens kostnader, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 27:e lägsta i landet med 57 281 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.