Kommunens skatteintäkter, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 25 396 människor (2019). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.