Kommunens skatteintäkter, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 26 242 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 555 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.