Andel förtidspensionärer, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 25 883 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 24:e lägsta i landet med 3,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.