Nyföretagande, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 26 778 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.