Andel företagare, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 25 396 människor (2019). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.