Förvärvsfrekvens, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 724 människor (2018). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.