Andel högutbildade, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 724 människor (2018). Landarealen är 108 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.