Skattesats, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 27 152 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Staffanstorps kommun till 30,27 procent, vilket var den nionde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.