Befolkningsökning, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 26 242 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Staffanstorps kommun den elfte högsta i landet med 6,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.