Befolkningsökning, Staffanstorp

Staffanstorps kommun ligger i Skåne län och har 25 883 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Staffanstorps kommun den femte högsta i landet med 7,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.