Kommunens kostnader, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 759 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.