Kommunens kostnader, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 31:a lägsta i landet med 57 665 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.