Kommunens skatteintäkter, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 419 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det nittonde lägsta i landet med 42 608 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.