Andel förtidspensionärer, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 87:e lägsta i landet med 4,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.