Andel förtidspensionärer, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 419 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 84:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.