Andel företagare, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare. Värdet för andel företagare är det 85:e högsta i landet med 7,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.