Förvärvsfrekvens, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 889 människor (2019). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.