Andel högutbildade, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 759 människor (2018). Landarealen är 195 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.