Andel högutbildade, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 419 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.