Skattesats, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Skurups kommun till 31,60 procent, vilket var den 30:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.