Skattesats, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Skurups kommun till 31,60 procent, vilket var den 29:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.