Befolkningsökning, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Skurups kommun den 79:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.