Befolkningsökning, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 861 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Skurups kommun den fjortonde högsta i landet med 5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.