Medelålder, Skurup

Skurups kommun ligger i Skåne län och har 16 042 invånare. Värdet för medelålder är det 87:e lägsta i landet med 41,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.