Kommunens kostnader, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 497 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 58:e lägsta i landet med 57 759 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.