Kommunens kostnader, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 77:e lägsta i landet med 61 376 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.