Kommunens skatteintäkter, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 66:e lägsta i landet med 47 205 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.