Kommunens skatteintäkter, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 497 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 48:e lägsta i landet med 44 207 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.