Största privata arbetsgivare, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. TELESERVICE SKÅNE AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (år 2022) den 44:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.