Företagsklimat, ranking 1-290, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. Det lokala företagsklimatet rankas som nummer 136 av 290 i Sverige år 2023.

Lokalt företagsklimat är en undersökning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv och mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på 18 faktorer som viktas olika. Tyngst väger företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Detta står för en tredjedel av rankingen.