Andel företagare, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Värdet för andel företagare är det 31:a högsta i landet med 13,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.