Andel företagare, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 226 människor (2019). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.