Sysselsättningsgrad, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.