Förvärvsfrekvens, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 226 människor (2019). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.