Andel högutbildade, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.