Andel högutbildade, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 226 människor (2019). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.