Skattesats, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sjöbo kommun till 32,10 procent, vilket var den 50:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.