Befolkningsökning, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sjöbo kommun den 90:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.