Befolkningsökning, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sjöbo kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.