Befolkningsökning, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 497 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Sjöbo kommun nära genomsnittet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.