Befolkningsökning, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 153 människor (2018). Landarealen är 496 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.