Medelålder, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.