Invånare i kommunen, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 437 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 126:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.