Invånare i kommunen, Sjöbo

Sjöbo kommun ligger i Skåne län och har 19 547 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.