Kommunens kostnader, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 65:e lägsta i landet med 60 694 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.