Kommunens skatteintäkter, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 44:e lägsta i landet med 46 348 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.