Kommunens skatteintäkter, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 227 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 36:e lägsta i landet med 41 435 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.