Kommunens skatteintäkter, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 27:e lägsta i landet med 43 144 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.