Andel förtidspensionärer, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 227 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femtonde högsta i landet med 6,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.