Andel förtidspensionärer, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 24:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.