Nyföretagande, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare. Värdet för nyföretagande är det fjortonde högsta i landet med 15,6 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.