Nyföretagande, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Värdet för nyföretagande är det 36:e högsta i landet med 13,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.