Andel företagare, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 074 invånare. Värdet för andel företagare är det åttonde högsta i landet med 12,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.