Andel företagare, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 18 962 invånare. Värdet för andel företagare är det näst högsta i landet med 18,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.