Andel företagare, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 267 invånare. Värdet för andel företagare är det femte högsta i landet med 12,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.