Förvärvsfrekvens, Simrishamn

Simrishamns kommun ligger i Skåne län och har 19 227 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 52:a lägsta i landet med 77,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.